Kallelse styrelsemöte 2013-05 den 31 aug – 1 sep 2013

1073905_10151771068191535_802009891_o

Kallelse styrelsemöte 2013-05 den 31aug-1 sep 2013

Härmed kallas alla styrelseledamöter och adjungerande till styrelsemöte nummer fem under 2013. Alla medlemmar i piratpartiet har rätt att deltaga som åhörare på mötet.

Plats/Adress:Ung Pirat Stockholms kansli, Styrbjörnsvägen 3 i Aspudden, Stockholm

Ansvarig: Anton (PP Stockholm Stad)

Tid: 10.00-18.00 lördag och 10.00-17.00 söndag

Lista på kommande möten:

2013-06 7-8 dec Stockholm Partiledningen

Dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesfunktionärer:
2a. Mötesordförande
2b. Mötessekreterare
2c. Justeringspersoner


3. Eventuella adjungeringar

Utöver ev. närvaro av ständigt adjungerade partiledare, vice partiledare,
partisekreterare, revisorer och Ung Pirats ordförande.

4. Fastställande av dagordning.

5. Föregående protokoll
Uppföljning av genomförandet av beslut i föregående protokoll som inte har egna punkter. (bilaga 1)

6. Information från partiledningen

6.1 Partiledarrapport (bilaga 2)
6.2 Ekonomisktrapport (bilaga 3)

7. Lokala föreningars status
Status för lokala föreningar och formellt godkännande av eventuellt nya lokala föreningar. (bilaga 4)

8. Personuppgiftsombud
På initiativ av Torbjörn togs en diskussion om hur vi hanterar känsliga data i partiet och om det behövs personuppgiftsombud på junimötet. Torbjörn fick i uppgift att undersöka frågan närmare och inkomma med underlag. (bilaga 5)

9. Tjänstemannaorganisation
Godkännande av prop att skicka till höstmötet. Underlag från partiledningen. (bilaga 6)

10. Samarbetsorganisation för lokala föreningar
Godkännande av prop att skicka till höstmötet. Underlag från partiledningen. (bilaga 7)

11. Prop om styrelsens storlek
Ledningen fick i uppdrag att ta fram två förslag till hur styrelsen skall vara organiserad i framtiden som propositioner som kan skickas till höstmötet. Beslutspunkt om att skicka prop till höstmötet. (bilaga 8)

12. Verksamhetsplan 2014
Styrelsen skall skicka in verksamhetsplan för 2014 till höstmötet. Diskuterandes på julimötet och Mab fick i uppdrag att koordinera skapadet av verksamhetsplan för 2014 med ledningen. Länk Förslag till verksamhetsplan

13. Valplan 2014
Styrelsen skall skicka in valplan för 2014 till höstmötet. Ledningen skriver prop utgående från sin valplan de skickade till styrelsen i juli och som diskuterades på julimötet och där styrelsen via Anton gav återkoppling om. (bilaga 9)

14. Uppföljning av verksamhetsplanen

Åtta av tio punkter i verksamhetsplanen anses vara klara följande pågår det fortfarande arbete med:

+ Under 2013 ska styrelsen anta sakpolitiska program dels i partiets traditionella profilområden,dels i ett antal nya områden, där erfarenhetsmässigt mycket av valdebatten äger rum.(delvis klar men pågående resten av året)

+ Förberedelser för seriösa satsningar i kommun- och landstingsval 2014 ska göras. (flera proppar skickade fler kommer till höstmötet)

15. Sakpolitiska program

Diskussion/beslut om klara sakpolitiska program från skrivargruppen. Underlag från skrivargruppen. (bilaga 10)

16. Beslut gällande PPEU

Diskussions och beslutspunkt om prop till höstmötet gällande formella bildandet av PPEU och acceptans av stadgar etc. Underlag från Mab: Rapport Warsawa.

17. Piratfolkskola
Diskussion om att bilda en Piratfolkskola.

18. Mötets avslutande

Kommentarer