Medial profilering

megafon

EU-valet är över och riksdags- och lokalval närmar sig med stormsteg. Styrelsen skulle därför vilja förtydliga hur vi ser på våra kandidater och vilket mandat de har att uttrycka sig i media.

Man vinner inte val på att läsa innantill från partiprogrammet -särskilt inte som ett utmanarparti. Våra kandidater måste kunna svara på politiska frågeställningar även där vi inte har ett tydligt ställningstagande från medlemsmötet. De måste kunna profilera sig. De måste kunna vara kontroversiella.

Styrelsen uppmuntrar våra kandidater att vara djärva, så länge uttalandena är en rimlig tolkning av partiets åsikt utifrån partiets existerande ställningstaganden och uppfattade åsikter hos medlemmarna.

Vi vill också uppmana våra medlemmar att stötta våra kandidater, även om ni inte håller med om varje uttalande till 100%. Det finns gott om politiska motståndare som vill sänka våra kandidater, så vi pirater får lyfta kandidaterna i stället. Om ni stöter på uttalanden som går emot partiets existerande ställningstaganden eller som ni uppfattar går emot partiets värderingar så vill vi att ni kontaktar styrelsen, så att det kan hanteras internt, i stället för att gå ut och kritisera kandidaten offentligt mitt under valrörelsen.

Styrelsen vill att våra kandidater ska känna att de har både styrelse och övriga medlemmar bakom sig när de syns i media. Våga skapa uppmärksamhet; vi ser hellre att någon kandidat gör ett misstag och får göra en dementi än att kandidaterna känner sig låsta till att svara ”ingen åsikt”.

Tack för alla insatser under EU-valet, nu laddar vi om och siktar på nästa val!

Mvh,
Nils Kadesjö
Ledamot, partistyrelsen

Kommentarer

Inga kommentarer.