Konstituerande möte med 2013 års styrelse den 24 nov i Linköping

dodskalle

I samband med styrelsemötet i Linköping kommer 2013 års styrelse att hålla sitt konstituerande möte. Här kommer kallelsen från styrelsens sammankallande för 2013, Anders Lindbäck: Kallelse Härmed kallas styrelsen för 2013 till konstiturerande styrelsemöte den 24 november. Enligt praxis så brukar dessa köras samtidigt som gamla styrelsen håller sista mötet för året. Mötesplats: Linköping Ordinarie styrelsemöte under helgen kommer adjungeras under eftermiddagen den 24 för att hålla ett konstituerande möte för 2013 års styrelse. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Närvaro/frånvaro 3. Val av mötesfunktionärer 3.1… Läs mer

Dagordning för styrelsemöte 24-25 nov AFK i Linköping

tingsratten

Den 24-25 november har styrelsen möte i Linköping. Här är dagordningen, med länkar till de möteshandlingar som hittills kommit. Förslag till dagordning för styrelsemöte 24-25 november 2012 i Linköping 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer: 2a. Mötesordförande 2b. Mötessekreterare 2c. Justeringspersoner 3. Eventuella adjungeringar, utöver ev. närvaro av ständigt adjungerade partiledare, partisekreterare, revisorer och Ung Pirats ordförande. 4. Fastställande av dagordning. Ett förslag från styrelsens sekreterare läser ni i just nu. 5. Partiledarrapport En partiledarrapport och ekonomisk rapport är på väg från partiledningen. Komplettering… Läs mer

Tidigare protokoll

tingsratten

Styrelsens protokoll tom oktober 2012 finns på partiets Forum, närmare bestämt här! Läs mer