Konstituerande möte med 2013 års styrelse den 24 nov i Linköping

dodskalle

I samband med styrelsemötet i Linköping kommer 2013 års styrelse att hålla sitt konstituerande möte. Här kommer kallelsen från styrelsens sammankallande för 2013, Anders Lindbäck:

Kallelse

Härmed kallas styrelsen för 2013 till konstiturerande styrelsemöte den 24 november. Enligt praxis så brukar dessa köras samtidigt som gamla styrelsen håller sista mötet för året.

Mötesplats: Linköping

Ordinarie styrelsemöte under helgen kommer adjungeras under eftermiddagen den 24 för att hålla ett konstituerande möte för 2013 års styrelse.

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Närvaro/frånvaro
3. Val av mötesfunktionärer
3.1 Val av mötesordförande
3.2 Val av mötessekreterare
3.3. Val av justerare
4 Adjungeringar
5. Godkännande av dagordningen
6. Val av styrelsens sekreterare
7. Val av Piratpartiets partiledare för 2013.
8. Ny arbetsordning för styrelsen
9. Mötesschema för det kommande året.
10 Mötet avslutas.

Beslutsunderlag.
6.
Sekreterarens uppgift är att hantera dokumenten, protokollen, inkomna mail och frågor till styrelsen och hjälpa till med beredning av styrelsemöten.

Henrik Brändén är sekreterare fn.

7. Nuvarande Partiledaren är Anna Troberg.

8 Ny arbetsordning för styrelsen

Förslag till ändringar av nuvarande arbetsordningen:

– Telefonmöten ersätts med chattmöten.
– Inför beskrivning av hur styrelsen tillsätter och använder arbetsgrupper.
– Minskat tidsintervall för kallelser och när fullständig
dagordning måste vara styrelseledamöterna tillhanda.

9 Mötesschema för kommande året.

OBS nedanstående är ett preliminärt förslag till mötesschema.
AFK mötena är 2-dagars event och chattmötena är kortare möten på 3-4 timmar för att gå igenom vad som händer på årsmötena.

AFK-möte 1 Organisera årets arbete
19-20 jan ?
Plats västerås ?

AFK-möte 2 Inför vårmötet
2-3 mars ?
Plats stockholm ?

Chattmöte 3 Under vårmötet
11 april dvs i slutet av yrkandeperioden.
Styrelsens XMPP-kanal

AFK möte 4 Almedalen
30 juni – 1 juli ?
Plats almedalen ?

AFK-möte 5 Inför höstmötet
31 aug-1 sep ?
Plats uppsala ?

Chattmöte 6 Under höstmötet
10 oktober
Styrelsens XMPP-kanal.

AFK-möte 7 Nytt blod
23-24 nov ?
Plats: Linköping ?
Samtidigt kan då nyvalda styrelsen konstituera sig inför 2014.

Enligt stadgarna måste styrelsen ha 6 möten – genom detta förslag är 7 möten inplanerade.

Om det visar sig svårt att få ihop folk dessa helger så kan vi alltid komma att ändra det till chattmöten. Dessutom om det finns behov av det så kan alltid extra chattmöten införas.

Chattmöten ingår inte i arbetsordningen utan den behöver revideras för att detta mötesschema skall fungera.

Kommentarer