Kallelse till partistyrelsemöte 15 mars 2014

Camera 360

Härmed kallas till partistyrelsemöte lördagen den 15 mars 2014, preliminärt lagd 14:00-18:00. Medium är video.

Vid förra mötet diskuterades det hur vi kunde ha bättre dagordningar för att göra det lättare att ha tydliga och effektiva möten, och det har tagits i beaktning i denna dagordning som är indelad i fem delar. Hör gärna av er med kommentarer om det!

Ytterligare frågor skickas till styrelsemailen senast 28 februari. Handlingar skickas till styrelsemailen senast 7 mars.

1. Mötets öppnande

1.1. Val av mötesfunktionärer

1.1.1. Mötesordförande

1.1.2. Mötessekreterare

1.1.3. Justerare

1.2. Eventuella adjungeringar

Adjungeringar utöver eventuell närvaro av ständigt adjungerade partiledare, partisekreterare, revisorer och Ung Pirats ordförande.

1.3. Fastställande av dagordning.

1.4. Föregående protokoll

Uppföljning av genomförandet av beslut i föregående protokoll som inte har egna punkter.

2. Rapporter (diskussionspunkter)

2.1. Lokala föreningars status

Rapport från ledningen om läget för de lokala föreningarna (ej inkommen).

2.2. Partiledarraport

Generell rapport från partiledningen.

2.3. Ekonomisk rapport

Ekonomisk rapport från partiledningen.

2.4. Piratfolkhögskola

Ej inkommen rapport med ytterligare information från Folkhögskolegruppen.

3. Övriga diskussionspunkter

3.1. Videokonferens

Bordlagd fråga från föregående möte.

3.2. Val till styrelsen i höstas

Bordlagd fråga från föregående möte.

4. Beslutspunkter

4.1. Eventuella nya lokala föreningar

Godkännande av eventuella nya lokala föreningar.

4.2. Tillsättande av PUL-ombudsman

Föregående möte diskuterade bakgrundsmaterial från ledningen (odtpdf) men valde inte en åtgärd.

4.3. Mötespresidiet  

Bordlagd fråga från föregående möte.

4.4. Rättigheter i PW

Bordlagd fråga från föregående möte.

4.5. Riksdagslistan

Att fastställa den centrala riksdagslistan och de lokala riksdagslistorna.

4.6. Valutvärderingsgrupp

Tillsättandet av en av ledning och styrelse fristående valutvärderingsgrupp.

5. Mötets avslutande

5.1. Nästa möte

Nästa möte är preliminärt schemalagd till ett videomöte den 1 juni.

Det preliminära mötesschema som antogs vid förra mötet:

  •  1-2 februari, AFK i Stockholm
  • 15 mars, video
  • 1 juni, video
  • 5 juli, AFK i Almedalen
  • 20-21 september, AFK
  • 8 november, video
  • 6-7 december, AFK

5.2. Övriga frågor

5.3. Mötets avslutande

Mvh,
Anton Nordenfur
Partistyrelsens sekreterare

Senast uppdaterat av Anton Nordenfur den 15 mars 2014.

Kommentarer

Inga kommentarer.