Protokoll från konstituerande partistyrelsemöte, 24 nov

styrelsen

Protokoll från konstituerande möte med 2013 års styrelse för Piratpartiet, hållet den 24 november 2012 AFK i Linköping. Kallelse och beslutunderlag finns här.

1. Mötets öppnande
Anders Lindbäck förklarade mötet öppnat.

2. Närvaro/frånvaro
Närvarande styrelseledamöter var Anders Lindbäck, Troed Sångberg, C Magnus Berglund, Isabelle Danielsson (punkt §1-9), Stella Papasotiriou, Henrik Brändén, Nathalie Ylitalo, Torbjörn Wester, Plux Stahre, Fredrik Holmbom, JP Anderson, Mattias Bjärnemalm, Anton Nordenfur.

Även vid detta möte adjungerade var Johan mlg Karlsson (punkt §1-9) och Johannes Öhlin.

Frånvarande styrelseledamöter var Rick Falkvinge, Andreas Larsson.

3. Val av mötesfunktionärer
3.1 Till mötesordförande valdes Anders Lindbäck.
3.2 Till mötessekreterare valdes Anton Nordenfur.
3.3 Till justerare valdes Isabelle Danielsson och Troed Sångberg.

4 Adjungeringar
Johannes Öhlin och Johan mlg Karlsson adjungerades.

5. Godkännande av dagordningen
Mötet lade till punkt 10: ”Firmateckning”. Dagordningen godkändes med detta tillägg.

6. Val av styrelsens sekreterare
Till styrelsens sekreterare valdes Anton Nordenfur.
Till styrelsens biträdande sekreterare valdes C Magnus Berglund.

7. Val av Piratpartiets partiledare för 2013.
Till Piratpartiets partiledare valdes enhälligt Anna Troberg.

8. Ny arbetsordning för styrelsen
En arbetsgrupp tillsattes med Anders Lindbäck, Troed Sångberg, C Magnus Berglund och Anton Nordenfur, med syftet att föreslå ny arbetsordning till nästa styrelsemöte (januari 2013).

9. Mötesschema för det kommande året.
Följande preliminära mötesschema beslutades. Tillfälle 1 är spikat, träffar därefter ska bestämmas av sammankallande innan årsskiftet.

1: 26-27 januari i Uppsala, Henrik ansvarig
2: vecka 9-10 (mars) i Uppsala, Mab ansvarig
3: vecka 22-23 (maj-juni)
4: vecka 28 (juli) i Bryssel
5: vecka 35-36 (september)
6: vecka 49-50 (december) i Stockholm, förenat med ett julbord för partiet

10. Firmateckning
Mötet beslutade att återkalla tidigare firmateckningsrätt, samt att tillge Anna Troberg (740409-xxxx) och Jan Lindgren (790907-xxxx) firmateckningsrätt.

11. Mötet avslutas.
Anders Lindbäck förklarade mötet avslutat.

Kommentarer