Styrelsens junirapport

859729_574410409237908_1473210799_o

I juni hölls årets tredje partistyrelsemöte, denna gång i Örebro. Protokollet ligger nu uppe, tyvärr försenat på grund av flera omständigheter. Denna rapport är en sammanfattning av några av de beslut som togs.

Nya styrelsemedlemmar

Som rapporterats tidigare har vi två nya styrelsemedlemmar, och detta var det första mötet för Dennis Holm och Malin Ahnberg. Välkomna!

Nya lokalföreningar

Fem nya lokala föreningar har godkänts – Göteborg, Örebro, Stockholms Stad, Skåne och Norrbotten.

Tidsplan för val av riksdagslistor

Styrelsen har fastställt tidsplanen för val av riksdagslistor, som kan läsas i detalj i protokollet. Nomineringar börjar tas emot 1 november, och röstningen står avslutad 20 december.

Ändring av styrelsens budget

Det har den senaste tiden, både detta år och föregående, blivit allt tydligare att styrelsens budget är orealistiskt låg jämfört med styrelsens faktiska kostnader. Detta beror bland annat på att styrelsen det senaste året varit både aktiv och fullsatt, vilket varit behövt i en tid då partiet också varit allt mer aktivt. Piratpartiet är idag mer aktivt än det varit på mycket länge, kanske någonsin, och detsamma gäller för partiets styrelse. Det har även påverkats av ökad geografisk spridning, där vi nu har ledamöter från bl a Norrland, vilket ökar både rese- och boendekostnader. Geografisk spridning är bra för partiet, även om det tyvärr får den bieffekten.

Styrelsen har bestämt en rad åtgärder för att kunna vara effektiva utan att det kostar allt för mycket pengar som hellre kan läggas på exempelvis kampanjarbete. För att vara realistiska har styrelsen behövt utöka sin budget från 50 000 kr till 75 000 kr för i år. Vi har även beslutat om följande för att minska kostnaderna:

  • Junimötet var på en dag istället för två, vilket sparade en del boendekostnader.
  • Septembermötet förläggs till Stockholm eftersom det anses mest ekonomiskt genomförbart.
  • Någon gång i år ska styrelsen ha ett videomöte, vilket är betydligt billigare än afk.
  • Styrelsen kommer till höstmötet lägga en proposition om hur styrelsens storlek kan minskas, för att bli billigare framöver.

DSC_7900-smallMed vänliga hälsningar,
Anton Nordenfur
Partistyrelsens sekreterare

Kommentarer

Inga kommentarer.