Kallelse till partistyrelsemöte 1 juni 2014

3353347_c08089a15c_z

OBS! Detta styrelsemöte är inställt för att ersättas med ett styrelsemöte den 15:e juni.

Härmed kallas till partistyrelsemöte söndagen den 1 juni 2014, preliminärt lagd 14:00-18:00. Medium är video.

Ytterligare frågor skickas till styrelsemailen senast 18 maj. Handlingar skickas till styrelsemailen senast 25 maj.

1. Mötets öppnande

1.1. Val av mötesfunktionärer

1.1.1. Mötesordförande

1.1.2. Mötessekreterare

1.1.3. Justerare

1.2. Eventuella adjungeringar

Adjungeringar utöver eventuell närvaro av ständigt adjungerade partiledare, partisekreterare, revisorer och Ung Pirats ordförande.

1.3. Fastställande av dagordning.

1.4. Föregående protokoll

Uppföljning av genomförandet av beslut i föregående protokoll som inte har egna punkter.

2. Rapporter

2.1. Lokala föreningars status

Rapport från ledningen om läget för de lokala föreningarna är inkommen i form av uppdaterad wikisida.

2.2. Partiledarrapport

Generell statusrapport från ledningen (ej inkommen).

2.3. Ekonomisk rapport

Ekonomisk rapport från ledningen (ej inkommen).

2.4. Piratfolkhögskola

Väntas rapport med ytterligare information från Folkhögskolegruppen (ej inkommen).

3. Övriga diskussionspunkter

3.1. Val till styrelsen i höstas

En grupp ledd av Troed Sångberg har tillsammans med mötespresidiet arbetat fram ett beslutsunderlag (ej inkommet).

3.2. Resultatet av EU-valet

Resultatet av EU-valet diskuteras.

4. Beslutspunkter

4.1. Resultatet av EU-valet

Ifall resultatet av EU-valet föranleder några stora ändringar som behöver beslutas om.

4.1. Ändring av arbetsordning

Styrelsens sekreterare Anton Nordenfur inkommer till mötet med ett förslag på en ändring av styrelsens arbetsordning (ej inkommen).

5. Mötets avslutande

5.1. Nästa möte

Nästa möte är preliminärt schemalagd till ett videoAFK-möte den 5 juli.

Det preliminära mötesschema som antogs vid förra mötet:

  • 5 juli, AFK i Almedalen
  • 20-21 september, AFK
  • 8 november, video
  • 6-7 december, AFK

5.2. Övriga frågor

5.3. Mötets avslutande

Mvh,
Jan Lindgren
Partistyrelsens sammankallande

Kommentarer

Inga kommentarer.