Kallelse styrelsemöte 2013-0E den 13 okt kl 09.00

1073905_10151771068191535_802009891_o

Styrelsen kommer att testa att köra ett styrelsemöte via video på nätet. Går testet dåligt då blir det inget styrelsemöte alls utan styrelsen får ta besluten via per capsulam. Går det bra så kan det bli fler styrelsemöten på nätet i framtiden.

Kallelse styrelsemöte 2013-0E den 13 okt 2013

Plats/Adress: Internet Google hangout

Tid: 9.00 – 11.00 söndag
Lista på kommande möten:

2013-06 7-8 dec Stockholm Partiledningen

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesfunktionärer:
2a. Mötesordförande
2b. Mötessekreterare
2c. Justeringspersoner

3. Eventuella adjungeringar,
Utöver ev. närvaro av ständigt adjungerade partiledare, vice partiledare,
partisekreterare, revisorer och Ung Pirats ordförande.

4. Fastställande av dagordning.

5. Föregående protokoll
Uppföljning av genomförandet av beslut i föregående protokoll som inte har egna punkter.

6. Information från partiledningen

6.1 Partiledarrapport PL-rapport Oktober
6.2 Utgår
6.3 Talespersoner
Godkännande av områden som partiledaren får utse talesperson inom. Förslag på områden för nya talespersoner från PL.

7. Lokala föreningars status
Status för lokala föreningar och formellt godkännande av eventuellt nya lokala föreningar.
Rapport: Inga förändringar.

8. Höstmötet
Utseende av verkställande utskott med uppgift att agera på styrelsen vägnar under höstmötet.

9. Föreningens firma
Beslut om att ge firma till PL och PS var för sig.

10. Mötets avslutande

Kommentarer

Inga kommentarer.