Kallelse styrelsemöte 2013-03 den 8 juni 2013

859729_574410409237908_1473210799_o

Kallelse styrelsemöte 2013-03 den 8 juni 2013

Plats/Adress: Örebro Central, bredvid järnvägstationen,
Samling 9.45 vid järnvägstationen entré.

Tid: 10.00-18.00 lördag

Lista på kommande möten:

2013-03 8 juni Örebro Troed
2013-04 14-15 juli Bryssel Mab (15de är infodag av EU)
2013-05 31-aug-1 sep Värmland
2013-06 7-8 dec Stockholm Partiledningen

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesfunktionärer:
2a. Mötesordförande
2b. Mötessekreterare
2c. Justeringspersoner

3. Eventuella adjungeringar,
Utöver ev. närvaro av ständigt adjungerade partiledare, partisekreterare, revisorer och Ung Pirats ordförande.

4. Fastställande av dagordning.

5. Föregående protokoll
Uppföljning av genomförandet av beslut i föregående protokoll som inte har egna punkter.

6. Partiledarrapport
En Partiledarrapport och Ekonomisk rapport PP 130521 från partiledningen.

7. Lokala föreningar
7.1 Nya föreningar

Eventuellt inkomna begäran om att godkänna nya lokala föreningar.
130520-Information PP Norrbotten 130520-norrbotten styrelsemöte PP Stockholm Beslutsunderlag PP Stockholms stad

7.2 Verksamhetsrapporter 2012
Eventuellt inkomna verksamhetsberättelser från de föreningar som missat deadline
dvs Piratpartiet Östergötland, Malmö eller Skåne.

7.3 Framtida informering kring status och kontaktinformation

Mötet beslutade att uppdra åt Anton Nordenfur och Nathalie Ylitalo att till detta styrelsemöte inkomma med ett underlag kring hur styrelsen kan hålla sig informerad kring status och kontaktinformation för de lokala föreningarna.
130520-LokalaForeningar

7.4 Svar till Piratpartiet i Stockholms län
Piratpartiet i Stockholms län Skrivelse till Piratpartiets styrelse angående proposition om medlemsskap i lokala föreningartill partistyrelsen angående propositioner vi skickade till vårmötet gällande lokala föreningar. De vill ha ett officiellt svar.

Beslut om svar på skrivelsen. Padda där förslag till svar finns.

8. Former och tidplan för fastställande av riksdagslistor

Under förra mötet inkom Plux med underlag som diskuterades och Plux fick i uppgift att ta fram fullständigt förslag med tidpunkter för genomförandet och samordna med ledning och mötespresidiet.

Beslutspunkt från Plux Beslutsunderlag – Medlemsomröstning om riksdagslistor.

9. Tjänstemannaorganisation
Förslaget har skickats ut på remiss till medlemmar och givet resultatet på den kommer ett slutgiltigt förslag till hur tjänstemannaorganisationen utses och styrs
Beslutsunderlag från ledningen Beslutsunderlag- Uppbyggnad av kansli efter valseger 2014.

10. Talespersoner

Efter beslut om att införa talespersoner i januarimötet så kom partiledaren på marsmötet med förslag på fyra områden där det kunde utses talespersoner. Partiledaren inkommer med status på processen för att hitta personer till posterna.

11. Samarbetsorganisation för lokala föreningar

Styrelsen aviserade i propositionen om lokala föreningar till höstmötet 2011 en ny proposition till vårmötet 2013 om samarbetsorganisation och täckande av faktiska kostnader. Styrelsen aviserade också en dialog med de lokala föreningarna innan en sådan proposition togs fram. Styrelsen tog beslut om dialog på novembermötet och skall diskutera det underlag som inkommit i frågan för att ta beslut om proposition på marsmötet. Januarimötet och marsmötet bordlade frågan och bad ledning ta fram feedback från de lokala föreningarna i frågan. Samtidigt har ledningen ändrat hur den hanterar lokala föreningar och styrelsen skall till junimötet även diskutera hur den skall hantera dem.

Diskussionunderlag från ledningen med input från lokala föreningar finns ledningens blogg.

12. Ändring av budget
Förslag: Öka styrelsens budgetpost från 50 000 kr till 100 000 kr för 2013.

13. Beslut från vårmötet.
Genomgång om vilka beslut som tagits på vårmötet som påverkar styrelsens arbete.
Alla propositioner gick igenom förutom den att bilda en stiftelse. Ledningen ett uppdrag att ta fram plattform för att diskutera motioner innan ett styrelsemöte. Till det togs ett stort antal nya ställningstaganden i sakfrågor.

14. Personuppgiftsombud

På initiativ av Torbjörn tar vi en diskussion om hur vi hanterar känsliga data i partiet och
om det behövs personuppgiftsombud.

15. Uppföljning av verksamhetsplanen
Idag är 6 av 10 punkter avklarade – följande jobbas det på:

+ Under 2013 ska styrelsen anta sakpolitiska program dels i partiets traditionella profilområden,dels i ett antal nya områden, där erfarenhetsmässigt mycket av valdebatten äger rum.(pågår)

+ Förberedelser för seriösa satsningar i kommun- och landstingsval 2014 ska göras.

+ det långsiktiga mediaarbetet ska stärkas ytterligare(talespersoner) (junimötet)

+ Styrelsen och ledningen ska besöka och hålla kontakt med våra bägge EU-parlamentariker i Bryssel för att koppla partiets valförberedelser med det arbete partiet utför i EU-parlamentet.(julimötet)

16. Sakpolitiska program

Diskussion/beslut om fem nytt sakpolitiska program 5 sakpol program omarbetn 130531 från skrivargruppen och ett Reviderat EU-politiskt program 130531.

17. Mötets avslutande

Mötet är öppet för alla medlemmar av piratpartiet att närvara och lyssna på. Endast styrelsemedlemmar och adjungerande har rätt att yttra sig under officiella mötet.

Välkomna
Anders S Lindbäck, sammankallande

Kommentarer

Henrik Brändén skrev

Tack för svar.

Överhäng från 2012 var ca 10 000 kr, vilket innebär att styrelsen 2012 gjorde av med 65 000 kr, varav runt 10 000 beror på allt för dyra flygblijetter till Bryssel pga sent bokade flyg. Så den kostnad man bör jämföra med för 2012 är 50 eller 60 000 kr.

Sant är att styrelsen har betydligt bättre närvaro i år än förra året, och det kan mycket väl vara en del av förklaringen. Det är dock lite förvånande om den bättre framförhållningen inte samtidigt kunnat leda till billigare biljetter som delvis kompenserar detta.

Sedan är naturligtvis frågan om det är rimligt att en icke arbetande utan bara ordergivande styrelse har en kombination av storlek och sammanträdessätt som gör att dess möten tar upp 15% av partiets utgifter.

vetgirig skrev

Det finns problem med ekonomin för 2012 – den har t.ex. dåligt med periodiseringar så kostnader som egentligen togs under 2012 har hamnat på 2013 års budget. Så egentligen överskreds budgeten för 2012 med ca 50%.

Detta var inte känt då budgeten för 2013 spikades. Den lades på en orimligt låg nivå.

Ett annat problem som då ökar kostnaderna är att vi varit duktig på att månader i förväg bestämma exakta datum då mötet sker. Alla har haft gott om tid att skifta runt sina andra åtaganden så de kunnat deltaga på mötena. Fler deltagare ger högre kostnad per styrelsemöte.

Var – om någonstans pengarna skall tas – blir en fråga som får diskuteras på styrelsemötet. Ett alternativ är att bara öka kostnaderna med 50 000 utan att påverka något annat.

Henrik Brändén skrev

Styrelsen gjorde under 2012 med samma storlek och samma antal möten av med 60 000 kr, varav 10 000 var förlust på styrelsemötet i Bryssel som orsakades av att man beställde biljetter för sent och därför fick biljetter som var onödigt dyra. Det problemet verkar ju styrelsen vara tillräckligt duktig för att undvika i år. Så varför:
(1) finns ingen analys av varför det gått så mycket mer pengar i år och
(2) har ingen kontaktat den i ledningen som har hand om ekonomin för att diskutera saken,
(3) tycks ingen ha tänkt tanken att man kan fundera över en lösning mitt emellan att inställa alla planerade afk-möten och att utan att fråga sig vad som hänt bara köra vidare? och
(4) finns inget förslag till varifrån pengarna ska tas?

vetgirig skrev

Styrelsen har gjort av med hela sin budget för året och hälften av de IRL-träffar styrelsen tänkt hålla.

För att kunna hålla återstående styrelsemöten så kommer budgeten överskridas med 100% eller så får man
ändra budgeten.

Det har hållit diskussioner inom styrelsen hur man löser detta och resultatet är att det finns 1
person – jag – som insisterar på att vi bör hålla vår budget och inte hålla fler IRL-träffar och alla
andra som uttalat sig har varit emot mig i detta och insisterar på IRL-träffar.

Problemet i sak är att styrelsen har för många medlemmar för att effektivt kunna hålla möten på nätet samt att kostnaderna för resor till och från mötena, lokal, övernattning etc är för höga för att klara sig på de 50 000 kr som styrelsen initialt gav sig själv.

Henrik Brändén skrev

Jag noterar att det ligger ett förslag om att fördubbla budgetposten styrelsens möten från 7,5 till 15% av partiets samlade utgifter. jag undrar:

1) Vem är förslagsställare?

2) Hade det inte varit en lämplig ordning att diskutera förslaget med den i ledningen som har ansvar för ekonomi, budget och redovisning innan man lägger det till allmänt beskådande?

3) Var finns ett beslutsunderlag som analyserar hur det kommit sig att styrelsen gör av med mycket mer pengar till sitt eget mötande nu än under förra året, och diskuterar vilka eventuella andra åtgärder som skulle kunna vidtas, och väger dem mot de nedskärningar som man uppenbarligen måste göras någon annanstans.

4) Varifrån tänker sig styrelsen att det ökade anslaget till styrelsens möten ska tas?