Styrelsens propositioner till vårmötet

brokensword

Den 1 april börjar Piratpartiets vårmöte, där du som medlem är med och röstar i bland annat fyllnadsval och diverse motioner. Läs mer om det i mötespresidiets kallelse.

Till mötet har partistyrelsen skickat in en rad propositioner som medlemmarna kommer att rösta om, och dessa går nu att läsa i mötesforumet.

Det är en blandning av propositioner, där ett flertal handlar om förslag på ny sakpolitik:

Andra handlar mer om hur vi ska arbeta som parti, bland annat inför riksdags- och EU-valen 2014:

Självklart hoppas vi på en intressant och konstruktiv diskussion under vårmötet, med fantastiska resultat i omröstningarna!

DSC_7900-small

Anton Nordenfur
Styrelsens sekreterare

Kommentarer

Henry Rouhivuori skrev

Noterar att det inte finns en proposition hur riksdagslistan skall beslutas om. Vad som är beslutat på medlemsmöte är att kandidering och schulzevotering skall äga rum med början på november 2013. Alltså ej kopplat till höstmötet.