Kallelse till partistyrelsemöte 27-28 september 2014

3353347_c08089a15c_z

Härmed kallas till partistyrelsemöte lördagen och söndagen den 27-28:e september 2014. Medium är AFK.

Plats: Uppsala:

Lördag: Ung Pirats kansli, Vretgränd 18
Söndag: Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12

Tid: ca 10.00-18.00 lördag och 10.00 – 16.00 söndag

Mötet börjar 11:00 bägge dagarna, men frukost börjar vid 10:00.

Ytterligare frågor skickas till styrelsemailen senast 13 september. Handlingar skickas till styrelsemailen senast 20 september.

1. Mötets öppnande

1.1. Val av mötesfunktionärer

1.1.1. Mötesordförande

1.1.2. Mötessekreterare

1.1.3. Justerare

1.2. Eventuella adjungeringar

Adjungeringar utöver eventuell närvaro av ständigt adjungerade partiledare, partisekreterare, revisorer och Ung Pirats ordförande.

1.3. Fastställande av dagordning.

1.4. Föregående protokoll

Uppföljning av genomförandet av beslut i föregående protokoll som inte har egna punkter.

2. Rapporter

2.1. Lokala föreningars status

Rapport från ledningen om läget för de lokala föreningarna är inkommen i form av uppdaterad wikisida.

2.2. Partiledarrapport

Generell statusrapport från ledningen (ej inkommen).

2.3. Ekonomisk rapport

Ekonomisk rapport från ledningen (ej inkommen).

3. Beslutspunkter

3.1. Valresultat

Ifall resultatet av valet föranleder något beslut.

3.2. Antagande av förslag till verksamhetsplan och budget för 2015

Diskussion samt beslut om verksamhetsplan och budget för 2015.

3.3. Uteslutningsärende

Diskussion samt beslut om huruvida uteslutning ska ske.

3.4. Ekonomi

Uppföljning av diskussionen kring partiets ekonomi från förra mötet. Rapport från C Magnus Berglund och Göran Widham.

3.5. Valutvärderingsgrupp

Beslut om att ge EU-gruppen mandat för att utvärdera riksdagsvalet

3.6. Hantering av dagordning/punkter som behöver bordläggas

Styrelsen skulle behöva ett bättre sätt att handskas med punkter som bordläggs. Diskussion kring detta och eventuellt ett beslut.

3.7. Fyllnadsval mötespresidium

Mötespresidiet behöver förstärkas

3.8. Arbetsordning

Uppdatering av arbetsordningen

3.9. Piratfolkhögskola

Uppföljning av situationen med folkhögskolegruppen

4. Övriga diskussionspunkter

4.1. Valresultat

Ifall resultatet av valet föranleder någon diskussion.

4.2. Val till styrelsen i höstas

En grupp ledd av Troed Sångberg har tillsammans med mötespresidiet arbetat fram ett beslutsunderlag (ej inkommet). Frågan rör det faktum att vi på höstmötet hade två kandidater som fick lika många röster och ingen valdes då ingen kom över 50%.

4.3. Partiets politik

Ideologisk översikt i Piratpartiet: Var är vi på väg med vår politik

5. Mötets avslutande

5.1. Nästa möte

Nästa möte är preliminärt schemalagd till ett videomöte den 8 november.

Det preliminära mötesschema som antogs vid förra mötet:

  • 8 november, video
  • 6-7 december, AFK

5.2. Övriga frågor

5.3. Mötets avslutande

Mvh,
Jan Lindgren
Partistyrelsens sammankallande

Kommentarer

Inga kommentarer.