Per capsulam-beslut om nya lokalavdelningar

dodskalle

Härmed kallas partistyrelsen till ett så kallat per capsulam-beslut, som beskrivs som nedan i styrelsens arbetsordning:

”Vid brådskande ärenden kan per capsulam-beslut begäras av sammankallanden. När  ett per capsulam-beslut önskas, tas detta över mail. SMS går ut till alla styrelseledamöter om att ett per capsulam-beslut är postat. Om en absolut majoritet av samtliga ledmöter svarat ja efter 24 timmar och ingen svarat nej, har beslutet gått igenom. Om alla ledamöter svarat ja före 24 timmar, har beslutet gått igenom. Om en ledamot däremot säger nej, faller beslutet. Per capsulam-beslut dokumenteras på styrelsens externa kommunikationskanal.”

Detta PC-beslut handlar om godkännandet av ett flertal nya lokalföreningar till Piratpartiet. Bakgrundsmaterial länkas från vardera föreningsnamn. Jag har i samråd med partiledningens Nils Agnesson gått igenom bakgrundsmaterial för samtliga dessa föreningar. Observera att det finns två fall med okonventionella beslut angående revisor (Vilhelmina och Kalmar), och att beslutet för dessa föreningar är villkorat.

Förslag

Jag yrkar att Piratpartiet Jämtlands län, Piratpartiet Täby, Piratpartiet Västerbotten, Piratpartiet Umeå, och Piratpartiet Uppsala län godkänns som lokalföreningar till Piratpartiet, och att Piratpartiet Vilhelmina och Piratpartiet Kalmar godkänns som lokalförening till Piratpartiet om de genomför ett extra medlemsmöte med val av revisor innan 1 april 2014.

Röster

 • Jan Lindgren har inte svarat
 • Anton Nordenfur röstade JA
 • Malin Ahnberg röstade JA
 • Nathalie Ylitalo röstade JA
 • Göran Widham röstade JA
 • Malin Karlsson röstade JA
 • Nils Kadesjö röstade JA
 • Karolina Andersdotter har inte svarat
 • JP Anderson röstade JA
 • Fredrik Holmbom röstade JA
 • Andreas Larsson röstade JA
 • Troed Sångberg har inte svarat
 • C Magnus Berglund röstade JA

Omröstningen avslutas den 3 mars klockan 13:55, ett dygn efter att SMS skickades ut till hela styrelsen.

Mvh,
Anton Nordenfur, styrelsens sekreterare
anton.nordenfur@piratpartiet.se
+46 707 496 840

(Avdelningen ”Röster” redigeras retroaktivt, medan resten förblir oförändrad.)

Kommentarer