Partistyrelsens nya arbetsordning

korsbar

Styrelsen uppdaterar då och då sin arbetsordning, som beskriver hur styrelsen arbetar internt och externt. Den tar bland annat upp hur vi kallar till möten, vilka som får delta där, hur vår transparens inför medlemmarna fungerar, och vad våra interna roller har för ansvar.

Arbetsordningen har nu uppdaterats för 2013, och du kan hitta den nya här. Den gamla är uppe för jämförelse här. Bland annat har vi ordnat upp vilka våra kommunikationskanaler är – styrelsen använder inte längre forumet, och har nu bara en officiell kanal, vår mailadress. Vi har också ändrat så att alla protokoll publiceras på denna webbsida istället för forumet, samt givit sekreteraren (mig) ansvar för webbsidan.

Det sker också en ändring i vilka som är ständigt adjungerade till våra möten – alltså vilka som utöver själva styrelsen får kallelsen i förväg och har rätt att närvara och yttra sig. Utöver partiledare, partisekreterare och Ung Pirats ordförande är nu även vice partiledare, revisorer och nyinvalda styrelsemedlemmar ständigt adjungerade. Även framöver är våra möten självklart öppna för alla intresserade partimedlemmar att närvara.

DSC_7900-small

Anton Nordenfur
Styrelsens sekreterare

Kommentarer

Inga kommentarer.