Kallelse till partistyrelsemöte 1-2 februari 2014

859729_574410409237908_1473210799_o

Plats/Adress:

Stockholm

Lokal i Aspudden/Hägersten – inte helt bestämt än.

Tid: ca 10.00-18.00 lördag och 10.00 – 16.00 söndag

Mötet börjar 11:00 bägge dagarna, men frukost börjar vid 10:00.

Preliminärt mötesschema:

  • 2013-01 1-2:a februari, AFK, Jan Lindgren
  • 2013-02 15:e mars, video,
  • 2013-03 1:a juni, video
  • 2013-04 5:e juli, AFK Almedalen
  • 2013-05 20-21:a september, AFK
  • 2013-06 8:e november, video
  • 2013-06 6-7:e december, AFK

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesfunktionärer:

2a. Mötesordförande

2b. Mötessekreterare

2c. Justeringspersoner

3. Eventuella adjungeringar,

Utöver ev. närvaro av ständigt adjungerade partiledare, partisekreterare, revisorer och Ung Pirats ordförande.

4. Fastställande av dagordning.

Ett förslag från styrelsens sammankallande läser ni just nu.

5. Föregående protokoll

Uppföljning av genomförandet av beslut i föregående protokoll som inte har egna punkter.

Dels konstituerande och ordinare protokoll från december 2013.

6. Lokala föreningars status 

Status för lokala föreningar och formellt godkännande av eventuellt nya lokala föreningar.

6.1 Rapport från ledningen (inkommen)

6.2 Godkännande av Piratpartiet Västra Götaland (underlag)

6.3 Godkännande av Piratpartiet Vilhelmina (underlag)

7. Information från partiledningen

7.1 Partiledarrapport (inkommen)

7.2 Ekonomisk rapport (inkommen)

8. Arbetsordning för styrelsen.

Beslutsunderlag från arbetsgrupp med Anton, Jan och Malin.  (förslag på ny arbetsordning)

9. Extern konsultation kring eu-kampanjen

Ska vi ta in extern konsultation kring EU-kampanjen.

10. Budget för 2014

Ett beslutsunderlag  skall inkomma från partiledningen enligt uppdrag från det konstituerande mötet.  (odt, pdf)

11. Valmyndigheten

Utse vem som sköter kontakten med valmyndigheten, underlag kommer från ledning. (underlag)

12. Piratfolkhögskola

Folkhögskolegruppen ska inkomma med ytterligare information enligt beslut på styrelsemötet den 7:e december 2013.  (ej inkommen)

13. Teambuilding

Styrelsen genomgår en teambuilding-övning under mötets gång.

14. Underlag till vårmötet

Vem/vilka tar fram ekonomisk rapport och verksamhetsberättelse till vårmötet?

15. Propositioner till vårmötet

Vem/vilka tar fram eventuella propositioner till vårmötet?

16. Kallelse till vårmötet

Som förra året och delegera till Ledningen att delegera till mötespresidiet?

17. Tillsättande av PUL-ombudsman 2014 

Hur tillsätter vi detta? (bakgrundmaterial odt, pdf)

18. Mötespresidiet  

Mötespresidiet är idag underbemannat. Vad behöver vi göra?

19. Rättigheter i PW

Vilken access ska styrelsens medlemmar ha till PW?

20. Valmanifest till EU-valet

Underlag från ledningen (pdf).

21. Kampanjmaterial EU

Diskussion om inriktning och ton i kampanjmaterial till EU-valrörelsen. Underlag från ledningen (pdf).

22. Uppstart av PP EU

Underlag inkommet från Mattias Bjärnemalm.

23. Mötets avslutande

Senast uppdaterat 23 januari av Anton Nordenfur.

Kommentarer

Inga kommentarer.