Kallelse konstituerande styrelsemöte 8 dec 2013

korsbar

Kallelse till konstituerande partistyrelsemöte för 2014 års styrelse. Den 8 december 2013 klockan 09:00 i Stockholm.

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesfunktionärer
2a. Mötesordförande
2b. Mötessekreterare
2c. Justeringspersoner


3. Eventuella adjungeringar

Eventuell närvaro utöver den av ständigt adjungerade partiledare, vice partiledare, partisekreterare, revisorer, och Ung Pirats ordförande.

4. Fastställande av dagordning

5. Val av partiledare för 2014

6. Val av styrelsens sammankallande för 2014

7. Val av styrelsens sekreterare och eventuell biträdande sekreterare för 2014

8. Återkallning och delegering av firmateckningsrätt

9. Revidering av arbetsordning

10. Preliminärt möteschema inför 2014

11. Mötets avslutande

Kommentarer

Inga kommentarer.