Nytt år, ny styrelse

3353347_c08089a15c_z

Gott nytt år!

2012 var ett fantastiskt år för Piratpartiet, under vilket vi röstade igenom de första breddningsbesluten, fördubblade vår medlemsbas, och såg andra stora succéer i piratrörelsen både i Sverige och i utlandet. Självklart kommer 2013 att bli ännu bättre, när vi arbetar oss mot supervalåret 2014.

På höstmötet valdes sex nya styrelsemedlemmar, som tillträder idag och sitter till sista december 2015. Nya i styrelsen är Anders Lindbäck, Isabelle Danielsson, Troed Sångberg och C Magnus Berglund. Plux Stahre och Anton Nordenfur satt tidigare på fyllnadsval, och valdes om för längre mandat. Du kan se en lista på hela styrelsen här.

Anders Lindbäck valdes av höstmötet till styrelsens sammankallande. Sammankallande leder styrelsen, kallar till möten, sammanställer beslutsunderlag, följer upp på beslut mellan möten, och är allmänt behjälplig för styrelsemedlemmarna.

Styrelsen valde på sitt konstituerande möte i november sin sekreterare. Henrik Brändén valde att inte omkandidera, och istället valdes jag, Anton Nordenfur. Sekreteraren ansvarar för att skriva protokoll vid möten, hantera mail och frågor, och uppdatera denna sida.

Du kan läsa mer om positioner i styrelsen här.

Återigen, ha ett gott nytt år, och se fram emot piratåret 2013.

Anton Nordenfur, styrelsens sekreterare 

Bild är CC BY-NC miskan.

Kommentarer